Ik geloof

Home

Mijn verhaal

Filmpjes

Gedichten

Overdenkingen

Wallpapers mobiel

Links

Contact


gewoonhuib

Want ik weet dat mijn Verlosser leeft, ik ben geliefd


Wat geloof ik?


Ik geloof in de enige God, de Almachtige, de Schepper van al het zichtbare en onzichtbare,  en in Zijn eniggeboren Zoon, de Here Jezus Christus.

Ik geloof dat Jezus uit de maagd Maria geboren is, zwanger gemaakt door God’s Geest, dat  Hij gekruisigd is, gestorven is, en ook weer is opgestaan uit de dood en opgestegen is naar  de Hemel om mensen door het geloof in Hem, te redden van de dood en de mens daarmee  enkel uit genade eeuwig leven te geven.

Ik geloof dat God bestaat uit een drie-eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest.

Ik geloof dat Jezus ons oproept te leven naar Zijn wil, in gehoorzaamheid, nederigheid en naastenliefde.

Ik geloof dat de Bijbel waarheid is, door mensen geschreven, maar door God geleid en  geïnspireerd.

Ik geloof dat God waakt over Zijn woord.

Ik geloof dat Jezus Christus terugkomt op de wolken en dat iedereen Hem dan zal zien,

en zal moeten erkennen:


Jezus Christus is de HEER!


HIER NIET

OP KLIKKEN